Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osoby zamierzające wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi powinny świadomie wybrać, kto będzie reprezentował ich w procesie. Należy mieć na uwadze, iż zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają, chociażby odszkodowania za błędy lekarskie. Bywa również, że zawierają z poszkodowanymi ugody na niekorzystnych warunkach, co wielokrotnie uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń. Głównie dlatego do spraw o odszkodowania za błędy lekarskie należy wybrać specjalistę. Doświadczona osoba szczycąca się renomą pomoże rozwiązać ten problem. Często chodzi o duże sumy, dlatego warto powierzyć swoją sprawę profesjonalistom i pozwolić, by zajął się nią dobrze przygotowany adwokat – odszkodowania są wówczas zdecydowanie bardziej adekwatne do krzywdy poszkodowanych. Zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Rzetelnie przeprowadzamy dochodzenie odszkodowań. Pomagamy w sprawach o różnym stopniu skomplikowania. Wiemy, że odszkodowania za błędy lekarskie, które zdarzają się w najmniej oczekiwanych momentach, są stresujące. Z tego powodu zapewniamy naszym Klientom komfortowe prowadzenie spraw. Do wszystkich zleceń podchodzimy indywidualnie, ponieważ każde dochodzenie odszkodowań jest inne. Staramy się dopasować do oczekiwań osób zainteresowanych ofertą.

Dochodzenie odszkodowań z pomocą kancelarii adwokackiej

Istotne jest zróżnicowanie terminów odszkodowania i zadośćuczynienia. Dochodzenie odszkodowań niekiedy bywa uciążliwe. Niemniej jednak jest to swego rodzaju rekompensata za wyrządzone szkody materialne, mające charakter wymierny i możliwy do oszacowania w formie pieniężnej. Zadośćuczynienie natomiast obejmuje krzywdy niematerialne i rekompensuje przeżyte cierpienie psychiczne oraz fizyczne. Uzyskanie ich nie jest wcale takie łatwe, dlatego pomocny może okazać się wykwalifikowany adwokat – odszkodowania są wówczas znacznie korzystniejsze dla interesantów. Skorzystanie z usług kancelarii zaoszczędzi również zbędnego stresu oraz konieczności pilnowania terminów, kiedy to należy złożyć odpowiednią dokumentację. Dzięki pomocy profesjonalnego adwokata odszkodowania zostaną sprawnie i bezpiecznie wypłacone. Nasi Klienci otrzymują przejrzyste informacje na każdym etapie sprawy. Bez względu na rodzaj terminu, powinien zająć się tym wykwalifikowany adwokat. Odszkodowania dzięki temu zostaną wypłacone, podobnie jak zadośćuczynienia. Kontrahent będzie mógł przejść przez proces spokojnie.

Odszkodowanie za słupy energetyczne na posiadłości

Przedsiębiorcy przemysłowi często realizują inwestycje bez zgody właścicieli działek. Jednym z przykładów takich działań jest bezprawne stawianie słupów i linii energetycznych na prywatnych gruntach. W związku z tym coraz większym zainteresowaniem cieszy się odszkodowanie za słupy energetyczne. Przysługuje ono jedynie przy bezumownym korzystaniu z działki. Przy dochodzeniu odszkodowań w tym przypadku należy określić wielkość terenu zajętego przez firmę energetyczną. Warto również sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie prowadzenia tej sprawy adwokatowi, który przeanalizuje daną sytuację i zweryfikuje status prawny korytarza przesyłowego znajdującego się na działce. Oszacuje on również opłacalność dążenia do odszkodowania oraz jego potencjalną wysokość, na którą mają wpływ m.in. lokalizacja i przeznaczenie gruntu, klasa ziemi, cena za metr kwadratowy czy zagospodarowanie terenu.

Jak uzyskać odszkodowania za błędy lekarskie?

Zdarzają się sytuacje, w których bycie poszkodowanym wiąże się z możliwością rekompensaty finansowej. Najczęściej klienci zgłaszają się do nas w celu uzyskania odszkodowania za błędy lekarskie. Sprawy o zadośćuczynienie są jednak bardziej złożone. Ustalenie wysokości świadczenia jest w przypadku zadośćuczynienia bardziej skomplikowane niż dochodzenie odszkodowań, gdyż wymaga uwzględnienia wielu czynników, opinii biegłych psychologów oraz indywidualnych doznań pokrzywdzonego. Nasi adwokaci przeprowadzili wiele postępowań o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, reprezentując zarówno sprawców szkody, jak i osoby poszkodowane. Nawet łatwe z pozoru zabiegi medyczne mogą przynieść niespodziewane komplikacje. W takich przypadkach potrzebny jest doświadczony adwokat, który zadba o uzyskanie odszkodowania. Zostaje ono przyznane najczęściej w przypadku błędu w sztuce lekarskiej lub nieprawidłowego zachowania personelu medycznego. Warto pamiętać, aby dochodzenie odszkodowań przeprowadzić możliwie najszybciej od wystąpienia błędu medycznego. Termin przedawnienia roszczenia o taki błąd wynosi 3 lata.

Tego typu problemy są dość często spotykane. Najczęściej klienci zgłaszają się do nas w celu uzyskania odszkodowania za błędy lekarskie. Sprawy o zadośćuczynienie są jednak bardziej złożone. Ustalenie wysokości świadczenia jest w przypadku zadośćuczynienia bardziej skomplikowane niż dochodzenie odszkodowań, gdyż wymaga uwzględnienia wielu czynników, opinii biegłych psychologów oraz indywidualnych doznań pokrzywdzonego. Nasi adwokaci przeprowadzili wiele postępowań o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, reprezentując zarówno sprawców szkody, jak i osoby poszkodowane. Nawet łatwe z pozoru zabiegi medyczne mogą przynieść niespodziewane komplikacje. W takich przypadkach potrzebny jest doświadczony adwokat, który zadba o uzyskanie odszkodowania. Zostaje ono przyznane najczęściej w przypadku błędu w sztuce lekarskiej lub nieprawidłowego zachowania personelu medycznego. Warto pamiętać, aby dochodzenie odszkodowań przeprowadzić możliwie najszybciej od wystąpienia błędu medycznego. Termin przedawnienia roszczenia o taki błąd wynosi 3 lata. Coraz większe zainteresowanie dotyczy również odszkodowań za słupy energetyczne. Przysługują one jedynie przy bezumownym korzystaniu z działki. Przy dochodzeniu odszkodowań w tym przypadku należy określić wielkość terenu zajętego przez firmę energetyczną. Warto również sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego.

Posiadamy doświadczenie w sprawach o:

 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek  komunikacyjny
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za szkody na osobie z OC
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za niesłuszny areszt
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za błędy lekarskie
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie z ubezpieczenia na życie
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za wywłaszczenie
 • wynagrodzenie za urządzenia przesyłowe

Dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne

Pomoc adwokatów z naszej kancelarii adwokackiej jest kompleksowa. W sprawach o dochodzenie odszkodowań polega na udzielaniu porad prawnych, planowaniu strategii, reprezentowaniu interesów klientów przed podmiotami zobowiązanymi do zapłaty, a także prowadzeniu procesów sądowych (sporządzenie wszelkich pism procesowych, występowanie na rozprawach przed wszystkimi sądami). Dużą część prowadzonych przez nas spraw stanowią odszkodowania za błędy lekarskie. Dotyczą one najczęściej błędu diagnostycznego, terapeutycznego bądź wykonawczego lekarza. Niezbędne jest wówczas zebranie kompleksowej dokumentacji medycznej oraz sporządzenie zestawienia kosztów poniesionych przez błąd medyczny. Dochodzenie odszkodowań to często długi i żmudny proces, ale odpowiednio dobrana strategia i pełen zestaw niezbędnych dokumentów zapewnią sukces. O to zadba też nasza kancelaria. Ponadto odszkodowania za błędy lekarskie można zażądać od szpitala, ubezpieczyciela, a także lekarza. Przed podjęciem tej decyzji warto jednak zasięgnąć rady prawnika.

Adwokat ma za zadanie pociągnąć do odpowiedzialności daną placówkę i uzyskać zadośćuczynienie dla pacjenta. Instytucje publiczne często starają się wykorzystać kruczki prawne, aby wpłynąć na niekorzyść pokrzywdzonego i uniknąć konieczności wypłaty odszkodowania za błędy lekarskie. Profesjonalna pomoc prawna może więc okazać się niezbędna. Odszkodowania za błędy lekarskie dotyczą takich przypadków, jak np. błędy okołoporodowe, nieudane operacje plastyczne czy niewłaściwe leczenie. Zwracamy także uwagę, że firma odszkodowawcza (nawet jeśli nazywa się „kancelaria”) to nie to samo, co kancelaria adwokacka. W zasadzie nie mają one ze sobą nic wspólnego, gdyż tylko w kancelarii adwokackiej usługi świadczy uprawniony adwokat. Odszkodowania są więc skuteczniej uzyskiwane dzięki wiedzy i doświadczeniu prawników. Najlepiej oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów. Warto zaufać tylko adwokatowi w kwestii odszkodowania, gdyż podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje działania. Posiada również obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z racji wykonywanego zawodu.

Powierzając sprawę adwokatowi możemy być natomiast pewni, że:

 • jest on zawodowym pełnomocnikiem, a więc osobą uprawnioną do występowania przed wszystkimi sądami
 • ukończył 5-letnie studia prawnicze
 • ma wiedzę fachową
 • zdał państwowy egzamin adwokacki zazwyczaj poprzedzony 3-letnią aplikacją adwokacką
 • obowiązują go przepisy zabraniające umawiania się z Klientami na wynagrodzenie stanowiące rażąco wysoki procent od uzyskanych kwot, jak również zawierania z Klientami nieuczciwych umów
 • posiada ubezpieczenie OC
 • będzie działał wyłącznie w interesie Klienta
 • będzie prowadził sprawę z należytą starannością
 • nie zawrze ugody niekorzystnej dla swojego Klienta.

Powierzając sprawę adwokatowi możemy być natomiast pewni, że:

 • jest on zawodowym pełnomocnikiem a więc osobą uprawnioną do występowania przed wszystkimi sądami;
 • ukończył 5–letnie studia prawnicze
 • posiada wiedzę fachową
 • zdał państwowy egzamin adwokacki zazwyczaj poprzedzony 3-letnią aplikacją adwokacką
 • obowiązują go przepisy zabraniające umawiania się z Klientami na wynagrodzenie stanowiące rażąco wysoki procent od uzyskanych kwot, jak również zawierania z Klientami nieuczciwych umów
 • posiada ubezpieczenie OC
 • będzie działał wyłącznie w interesie Klienta
 • będzie prowadził sprawę z należytą starannością
 • nie zawrze ugody niekorzystnej dla swojego Klienta

Wybierz mądrze – wybierz ADWOKATA!

Popieramy kampanię społeczną przygotowaną przez Naczelną Radę Adwokacką „Wybierz mądrze, wybierz adwokata”, która powstała w odpowiedzi na działania tzw. kancelarii odszkodowawczych. Jej głównym celem jest uświadomienie społeczeństwa, że wybór adwokata to najlepsza decyzja, gdy chodzi o usługi prawne i dochodzenie odszkodowań. Można liczyć na jego rzetelną wiedzę i sprawdzone kompetencje. Z uwagi na rosnącą liczbę osób pokrzywdzonych działaniami niektórych kancelarii odszkodowawczych powstały spoty. Mają one na celu zwrócić uwagę na niektóre nieuczciwe praktyki w zakresie dochodzenia własnych praw i należności. Jedyną osobą, która udzieli profesjonalnych i merytorycznych rad w zakresie prawa, jest adwokat. Odszkodowania, które należą się od nieuczciwych firm ubezpieczeniowych, najlepiej uzyskać z pomocą kancelarii prawnej. Doświadczenie i wiedza zdobyte na przestrzeni lat pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług w tym zakresie.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij