Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osoby zamierzające wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi powinny świadomie wybrać, kto będzie reprezentował ich w procesie. Należy mieć na uwadze, iż zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypłacane odszkodowanie lub zawierają z poszkodowanymi ugody na niekorzystnych warunkach, co wielokrotnie uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń. Często chodzi o duże sumy, dlatego warto powierzyć swoją sprawę profesjonalistom i pozwolić, by zajął się nią dobrze przygotowany adwokat – odszkodowania są wówczas zdecydowanie bardziej adekwatne do krzywdy poszkodowanych.

Istotne jest zróżnicowanie terminów odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie jest rekompensatą za szkody materialne, ma charakter wymierny i jest możliwe do oszacowania w formie pieniężnej, natomiast zadośćuczynienie obejmuje krzywdy niematerialne i rekompensuje przeżyte cierpienie psychiczne oraz fizyczne. Najczęściej klienci zgłaszają się do nas w celu uzyskania odszkodowania za błędy lekarskie. Sprawy o zadośćuczynienie są jednak bardziej złożone. Ustalenie wysokości świadczenia jest w przypadku zadośćuczynienia bardziej skomplikowane niż dochodzenie odszkodowań, gdyż wymaga uwzględnienia wielu czynników, opinii biegłych psychologów oraz indywidualnych doznań pokrzywdzonego. Nasi adwokaci przeprowadzili wiele postępowań o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, reprezentując zarówno sprawców szkody, jak i osoby poszkodowane.

Posiadamy doświadczenie w sprawach o:

 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek  komunikacyjny
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za szkody na osobie z OC
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za niesłuszny areszt
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za błędy lekarskie
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie z ubezpieczenia na życie
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za wywłaszczenie
 • wynagrodzenie za urządzenia przesyłowe

Pomoc adwokatów z kancelarii adwokackiej „Luty & Luty” jest kompleksowa. W sprawach o dochodzenie odszkodowań polega na udzielaniu porad prawnych, planowaniu strategii, reprezentowaniu interesów klientów przed podmiotami zobowiązanymi do zapłaty, a także prowadzeniu procesów sądowych (sporządzenie wszelkich pism procesowych, występowanie na rozprawach przed wszystkimi sądami). Dużą część prowadzonych przez nas spraw stanowią odszkodowania za błędy lekarskie. Dotyczą one najczęściej błędu diagnostycznego, terapeutycznego bądź wykonawczego lekarza. Niezbędne jest wówczas zebranie kompleksowej dokumentacji medycznej oraz sporządzenie zestawienia kosztów poniesionych przez błąd medyczny.

Adwokat ma za zadanie pociągnąć do odpowiedzialności daną placówkę i uzyskać zadośćuczynienie dla pacjenta. Instytucje publiczne często starają się wykorzystać kruczki prawne, aby wpłynąć na niekorzyść pokrzywdzonego i uniknąć konieczności wypłaty odszkodowania za błędy lekarskie, dlatego profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna. Zwracamy także uwagę, że firma odszkodowawcza (nawet jeśli nazywa się „kancelaria”) to nie to samo, co kancelaria adwokacka. W zasadzie nie mają one ze sobą nic wspólnego, gdyż tylko w kancelarii adwokackiej usługi świadczą uprawnieni adwokaci.

Powierzając sprawę adwokatowi możemy być natomiast pewni, że:

 • jest on zawodowym pełnomocnikiem a więc osobą uprawnioną do występowania przed wszystkimi sądami;
 • ukończył 5–letnie studia prawnicze
 • posiada wiedzę fachową
 • zdał państwowy egzamin adwokacki zazwyczaj poprzedzony 3-letnią aplikacją adwokacką
 • obowiązują go przepisy zabraniające umawiania się z Klientami na wynagrodzenie stanowiące rażąco wysoki procent od uzyskanych kwot, jak również zawierania z Klientami nieuczciwych umów
 • posiada ubezpieczenie OC
 • będzie działał wyłącznie w interesie Klienta
 • będzie prowadził sprawę z należytą starannością
 • nie zawrze ugody niekorzystnej dla swojego Klienta

Wybierz mądrze – wybierz ADWOKATA!

Popieramy kampanię społeczną przygotowaną przez Naczelną Radę Adwokacką „Wybierz mądrze, wybierz adwokata”, która powstała w odpowiedzi na działania tzw. kancelarii odszkodowawczych. Jej głównym celem jest uświadomienie społeczeństwa, że wybór adwokata to najlepsza decyzja, gdy chodzi o usługi prawne i dochodzenie odszkodowań. Z uwagi na rosnącą ilość osób pokrzywdzonych działaniami niektórych firm odszkodowawczych powstały spoty mające na celu zwrócić uwagę na niektóre nieuczciwe praktyki w zakresie dochodzenia własnych praw i należności. Jedyną osobą, która udzieli profesjonalnych i merytorycznych rad w zakresie prawa, jest adwokat. Odszkodowania, które należą się od nieuczciwych firm ubezpieczeniowych, najlepiej uzyskać z pomocą kancelarii prawnej. Doświadczenie i wiedza zdobyte na przestrzeni lat pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług w tym zakresie.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij