Umowy

Zauważyliśmy, że wiele osób bezwiednie podpisuje przeróżne umowy, nie konsultując ich treści z adwokatem. Dopóki współpraca w ramach takiej umowy przebiega prawidłowo najczęściej nikt nawet o kontrakcie nie pamięta. Zawsze jednak powtarzamy: umowę sporządza się na „trudne czasy”, które mogą nastać w ramach tej współpracy. Dopiero gdy umowa jest niewłaściwie wykonywana (brak zapłaty, opóźnienia, zniszczenie lokalu), każdy sięga do jej treści i powołuje się na zawarte w niej postanowienia.

Dlatego też wiemy, jaka odpowiedzialność ciąży na adwokacie, gdy przygotowuje, poprawia lub negocjuje kontrakt. Często napisanie kilku stron umowy wymaga wiele dni pracy, gdyż wiąże się ze skrupulatnym przeanalizowaniem przepisów oraz koniecznością przewidzenia zagrożeń. Naszą rolą jest zaś jak najlepsze zabezpieczenie Klienta przed nimi.

Nasza oferta obejmuje konstruowanie umów w sposób fachowy i profesjonalny. Zapewniamy Klientom prawne wsparcie na etapie sporządzania, negocjowania, zawierania umowy, lecz także jej wykonywania oraz zakończenia. Przygotowujemy umowy „szyte na miarę”, zgodnie z oczekiwaniami Klienta, uwzględniając przy tym ograniczenia zawarte w przepisach prawa.

Nasi prawnicy reprezentują Klientów w procesach dotyczących nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy, w szczególności z zakresu umów o roboty budowlane, umów o dzieło, zlecenie, czy też umów sprzedaży oraz najmu.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij