Spółki i fundacje

Spółki

Kancelaria „Steidler, Luty, Adamski” oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego, obejmującą wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Nasi Klienci biznesowi to firmy działające w różnych dziedzinach gospodarki (m.in. branża medyczna, farmaceutyczna, meblarska, spożywcza, transportowa, budowlana, informatyczna, metalurgiczna, nieruchomości).

Zawsze staramy się poznać i zrozumieć istotę biznesu prowadzonego przez naszych Klientów, co pozwala nam nie tylko rozwiązywać Ich problemy, lecz także zawczasu im zapobiegać.

W ramach naszych usług oferujemy doradztwo prawne przy wyborze właściwej formy prowadzenia działalności oraz analizie wad i zalet danej spółki pod kątem planowanego rodzaju jej działalności. Pomagamy przy założeniu i rejestracji spółki, a następnie przy jej sprawnym funkcjonowaniu.

Istotnym elementem naszej oferty jest także przeprowadzanie procesów transformacyjnych takich jak przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę, przekształcenie spółki, łączenie spółek lub ich podział, jak również związanych ze sprzedażą udziałów w spółce.

W zakres usług wchodzi:

 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów
 • przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
 • podział i łączenie spółek
 • rejestracja spółek we właściwych rejestrach
 • reprezentacja przed KRS w postępowaniach rejestrowych
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki
 • bieżąca obsługa prawna
 • przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników
 • zaskarżanie uchwał do sądu
 • opracowanie oraz negocjowanie umów zbycia udziałów w spółkach
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu
 • przygotowywanie wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorstw

Fundacje i stowarzyszenia

Oferujemy pomoc prawną zarówno przy tworzeniu oraz rejestracji fundacji i stowarzyszeń, jak również poprzez stałe lub doraźne doradztwo takim podmiotom. Pomagamy uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) poprzez sporządzenie lub dostosowanie dokumentacji do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a następnie zarejestrowanie podmiotu jako OPP.

Nasze działania obejmują:

 • sporządzanie aktów założycielskich i statutów fundacji oraz stowarzyszeń,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji;
 • rejestracja fundacji i stowarzyszeń we właściwych rejestrach,
 • reprezentacja przed KRS w postępowaniach rejestrowych;
 • bieżąca obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij