Spadki

Spadki – specjaliści w Krakowie

Kres życia bliskiej osoby stanowi bardzo bolesne doświadczenie, któremu towarzyszą silne emocje. Po okresie żałoby przychodzi czas na podzielenie majątku pozostawionego przez zmarłego. Spadek to termin używany w kontekście prawa cywilnego. Stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych, które z momentem śmierci danej osoby przechodzą na jedną lub więcej osób w wyniku dziedziczenia. Osobą, na którą przechodzi spadek (czyli spadkobiercą) można stać się na podstawie testamentu bądź ustawy. Szukasz kogoś, kto pomoże Ci odnaleźć się w sytuacji? Temat spadków jest nam bardzo znany. Jako kancelaria reprezentujemy Klienta w sprawach spadkowych. Mogą one dotyczyć m.in. przyjęcia, odrzucenia oraz stwierdzenia nabycia spadku.

Oferujemy Państwu pomoc prawną w następujących sprawach spadkowych:

  • o stwierdzenie nabycia spadku – postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy, na jakiej podstawie i w jakiej części;
  • o dział spadku – postępowanie zmierzające do zniesienia wspólności majątku spadkowego, podziału majątku pomiędzy spadkobierców oraz uregulowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi;
  • o zachowek – zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej sumy przysługującym dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie;
  • o stwierdzenie nieważności testamentu – kwestionowanie ważności testamentu jest możliwe wtedy, gdy istniał stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli przez testatora albo też wystąpił błąd lub groźba;
  • o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – można przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo go odrzucić;
  • o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko – odrzucenie spadku za małoletnie dziecko wymaga zezwolenia sądu a także zachowania terminu;
  • o uznanie za niegodnego dziedziczenia – spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Postępowania spadkowe często są skomplikowane, trwają długi czas i wymagają dużego zaangażowania. Warto zatem powierzyć ich prowadzenie adwokatowi i zapewnić sobie przewagę w sprawie.

Sprawy spadkowe – usługi świadczone dla mieszkańców Krakowa

Celem działań prawnych podejmowanych przez naszą kancelarię, jest przede wszystkim ochrona interesów i praw naszych Klientów. Posiadamy doświadczenie w dziedzinie spraw spadkowych. Zrzeszamy profesjonalnych prawników posiadających bogatą wiedzę z zakresu spadków, które zostały wypracowane dzięki wieloletniej praktyce. Nasi radcy prawni i adwokaci przeprowadzą szczegółową analizę Twojej sytuacji. Przedstawią Ci dostępne opcje i zaoferują najkorzystniejsze rozwiązania. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zrozumieć wszystkie aspekty spraw spadkowych.


Często zadawane pytania

Które kwestie są regulowane przez prawo spadkowe?

Prawo spadkowe reguluje przede wszystkim kwestię dziedziczenia, a jego przepisy określają m.in. wynikające z tego faktu zasady nabywania obowiązków i praw. Sprawami spadkowymi określa się więc chociażby postępowania dotyczące stanowiska prawnego spadkobiercy bądź otrzymania zachowku. Prawo spadkowe jest jednym z odłamów prawa cywilnego.

Czy spadki są zawsze korzystne dla spadkobiercy?

Niestety, otrzymanie spadku nie w każdym przypadku musi wiązać się z benefitami w postaci odziedziczenia gotówki, nieruchomości czy dóbr ruchomych. Należy pamiętać, że odziedziczyć można również długi oraz innego rodzaju obowiązki majątkowe.

Czy można odmówić przyjęcia spadku?

Tak, należy w tym celu sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku. Dokument ten należy przygotować i złożyć najpóźniej przez 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu. Zarówno testamentowy, jak i ustawowy spadkobierca może odrzucić spadek.

Czy odrzucenie spadku jest każdorazowo skuteczne?

Niestety, w przypadku, w którym oświadczenie o odrzucenie spadku złożyła osoba nieposiadająca pełnej zdolności prawnej, jest ono nieskuteczne. Ponadto dzieje się tak również w sytuacji, w której odrzucenie spadku działoby się z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Jakie są możliwości spadkobiercy?

Spadkobierca może odrzucić, przyjąć w całości lub częściowo (nie ograniczając równocześnie odpowiedzialności za długi spadkowe), a także przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.  Spadki mogą przyjmować wyłącznie osoby, które w świetle prawa posiadają zdolność do dziedziczenia.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij