Spadki – Doradztwo oraz pomoc

Od początku istnienia Kancelarii znaczna część prowadzonych przez nas czynności dotyczy postępowań spadkowych. Z praktyki wiemy, że sprawy dotyczące spadku potrafią wywoływać silne emocje i generować konflikty pomiędzy członkami rodziny. Staramy się studzić te emocje, a konfliktom przeciwdziałać, jednakże ponad wszystko stawiamy interesy naszych Klientów.

Doradzamy, pomagamy i prowadzimy wszelkie postępowania przed sądami. Wyjaśniamy, na czym polega dana sprawa spadkowa, co musimy zrobić i jaka powinna być kolejność działań. Rzetelnie przedstawiamy uprawnienia oraz obowiązki Klienta, a jednocześnie realnie oceniamy szanse oraz zagrożenia w sprawie. Gromadzimy materiał dowodowy, opracowujemy strategię, a następnie przystępujemy do działania.

Oferujemy Państwu pomoc prawną w następujących sprawach spadkowych:

  • o stwierdzenie nabycia spadku – postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy, na jakiej podstawie i w jakiej części;
  • o dział spadku – postępowanie zmierzające do zniesienia wspólności majątku spadkowego, podziału majątku pomiędzy spadkobierców oraz uregulowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi;
  • o zachowek – zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej sumy przysługującym dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie;
  • o stwierdzenie nieważności testamentu – kwestionowanie ważności testamentu jest możliwe wtedy, gdy istniał stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli przez testatora albo też wystąpił błąd lub groźba;
  • o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – można przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo go odrzucić;
  • o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko – odrzucenie spadku za małoletnie dziecko wymaga zezwolenia sądu a także zachowania terminu;
  • o uznanie za niegodnego dziedziczenia – spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Postępowania spadkowe często są skomplikowane, trwają długi czas i wymagają dużego zaangażowania. Warto zatem powierzyć ich prowadzenie adwokatowi i zapewnić sobie przewagę w sprawie.

Sprawy spadkowe – jak uzyskać darowiznę?

Sporządzenie testamentu to przykry, jednak nieodzowny obowiązek każdego, kto posiada swój majątek. Pozwala uniknąć wielu sporów w zakresie nabycia bądź podziału spuścizny. Sprawy spadkowe przeważnie dotyczą kwestii wydziedziczenia czy braku zdolności testowania. Równie często zgłaszają się do prawnika osoby, którym należy się zachowek. Spadki można nabyć na dwa sposoby: na zasadach dziedziczenia testamentowego lub ustawowego. Testament to dokument, który jest w stanie zmienić zasady dziedziczenia i uwzględnić osoby, które nie miałyby do niego praw. Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa spadkowego i darowizn. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie przyjmowania i przekazywania spadków, a także związanych z nimi podatkami. Świadczymy też usługi w zakresie doradztwa oraz reprezentacji Klientów w problematycznych sprawach dotyczących podziału majątku.


Często zadawane pytania

Które kwestie są regulowane przez prawo spadkowe?

Prawo spadkowe reguluje przede wszystkim kwestię dziedziczenia, a jego przepisy określają m.in. wynikające z tego faktu zasady nabywania obowiązków i praw. Sprawami spadkowymi określa się więc chociażby postępowania dotyczące stanowiska prawnego spadkobiercy bądź otrzymania zachowku. Prawo spadkowe jest jednym z odłamów prawa cywilnego.

Czy spadki są zawsze korzystne dla spadkobiercy?

Niestety, otrzymanie spadku nie w każdym przypadku musi wiązać się z benefitami w postaci odziedziczenia gotówki, nieruchomości czy dóbr ruchomych. Należy pamiętać, że odziedziczyć można również długi oraz innego rodzaju obowiązki majątkowe.

Czy można odmówić przyjęcia spadku?

Tak, należy w tym celu sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku. Dokument ten należy przygotować i złożyć najpóźniej przez 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu. Zarówno testamentowy, jak i ustawowy spadkobierca może odrzucić spadek.

Czy odrzucenie spadku jest każdorazowo skuteczne?

Niestety, w przypadku, w którym oświadczenie o odrzucenie spadku złożyła osoba nieposiadająca pełnej zdolności prawnej, jest ono nieskuteczne. Ponadto dzieje się tak również w sytuacji, w której odrzucenie spadku działoby się z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Jakie są możliwości spadkobiercy?

Spadkobierca może odrzucić, przyjąć w całości lub częściowo (nie ograniczając równocześnie odpowiedzialności za długi spadkowe), a także przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.  Spadki mogą przyjmować wyłącznie osoby, które w świetle prawa posiadają zdolność do dziedziczenia.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij