Prawo karne

Prawo karne – Kraków

Prawo karne stanowi jedną z podstawowych gałęzi systemu prawnego, który obowiązuje w naszym kraju. Jest to zbiór przepisów w jasny sposób definiujący czyny zabronione, a także konsekwencje ich popełnienia przez obywatela. Cechami, które charakteryzują prawo karne od innych gałęzi prawa, są: uniwersalizm, subsydiarność i powinnościowy charakter jego norm. Poszukujesz pomocy w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia? Pomoże Ci adwokat od spraw karnych! Nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą kancelarią w Krakowie! Gwarantujemy, że profesjonalny adwokat od spraw karnych współpracujący z Kancelarią Steidler, Luty, Adamski udzieli Ci wsparcia.

Specjaliści z zakresu prawa karnego – Kraków

Prawo karne stanowi niezwykle rozległą gałąź prawa, w której szczególnie istotna jest świadomość prawna. To właśnie z tego powodu adwokat karny powinien być osobą komunikatywną i dobrze zorientowaną w obowiązujących przepisach. Jako specjaliści jesteśmy w stanie Państwu zapewnić pomoc w postępowaniach karnych. Działania podejmowane przez naszych adwokatów z zakresu prawa karnego obejmują m.in. reprezentację przed organami ścigania (głównie prokuraturą i policją) oraz sądami powszechnymi zarówno I, jak i II instancji. Nasi adwokaci, opierając się na znajomości prawa karnego, pomogą w znalezieniu wyjścia z każdej trudnej sytuacji. Gwarantujemy, że będą w stanie zaangażować się w powierzone zlecenia.

W jakich sprawach karnych uczestniczą adwokaci?

Nasi adwokaci pełnią rolę obrońcy oskarżonych/podejrzanych we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa karnego, między innymi w:

· postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
(śledztwo/dochodzenie)

· postępowaniu sądowym, przed sądami wszystkich instancji (sądem
rejonowym, okręgowym i apelacyjnym)

· postępowaniu apelacyjnym

· postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym

· postępowaniu o wznowienie postępowania

· postępowaniu o odroczenie wykonania kary

· postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie

· postępowaniu o przerwę w karze

· postępowaniu o dozór elektroniczny

 

 

 


Często zadawane pytania

Prawo karne – czym tak naprawdę jest

Prawo karne to zespół norm prawnych, które regulują odpowiedzialność karną za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Dziedzina ta definiuje czyny będące przestępstwami oraz ponoszone za ich dokonanie kary. Najważniejsze źródła panującego obecnie w Polsce prawa kryminalnego stanowią: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, a także Kodeks karny wykonawczy i Kodeks karny skarbowy. 

Kiedy stosuje się prawo karne?

Ustawa karna jest stosowana wobec osoby, która popełniła czyn zabroniony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na polskim statku powietrznym lub wodnym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

W jakich sprawach korzysta się z pomocy adwokata?

Zatrudnieni w naszej kancelarii adwokaci karni to profesjonaliści, którzy dzięki bogatemu zakresowi wiedzy i uzyskanemu na przestrzeni lat doświadczeniu uczestniczą w sprawach każdej wagi. Pomagamy naszym klientom m.in. w postępowaniach dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadania środków odurzających, wykroczeń skarbowych czy przestępstw korupcyjnych.

Jak adwokat może pomóc w postępowaniu karnym?

Adwokat zajmuje się kompleksowym prowadzeniem sprawy klienta na przestrzeni całego postępowania karnego. Jako obrońca podejrzanego lub oskarżonego, bądź pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, czuwa on nad prawidłowym przebiegiem postępowania i poszanowaniem praw zapisanych w procedurze karnej. Adwokaci od spraw karnych mogą chociażby uczestniczyć w przesłuchaniach, przyrządzać pisemne zawiadomienia o przestępstwie, czy też wnieść wniosek o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij