Prawo karne

Adwokat to zazwyczaj jedyny sprzymierzeniec podejrzanego/oskarżonego w sprawie karnej, który ma obowiązek strzec i bronić jego praw. W przypadku postępowań, które reguluje prawo karne, często podstawowe znaczenie mają pierwsze dni od zatrzymania/wezwania. Czynności podejmowanych przez Policję lub Prokuraturę nie można lekceważyć. Stoi za nimi prawo karne i mogą skończyć się one przedstawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa. Dlatego też zalecamy, aby natychmiast po wpłynięciu informacji o zainteresowaniu organów ścigania skontaktować się z odpowiednią kancelarią. Ważne jest, aby sprawą mógł jak najszybciej zająć się adwokat karny. Pozwoli to zapewnić sobie równe szanse w postępowaniu. Każdy adwokat od spraw karnych w naszej kancelarii podejmuje się obrony we wszystkich sprawach karnych, przed wszelkimi sądami i na każdym ich etapie. Oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne i metodyczne. Adwokat od spraw karnych pomoże osobom tymczasowo aresztowanym lub zatrzymanym. Sporządzi też wszelkie zażalenia, apelacje czy kasacje. Jeśli chodzi o przewinienia z zakresu prawa karnego, najlepiej zgłosić się do kancelarii adwokackiej jak najszybciej. Wydłuża to czas na przeprowadzenie analizy i opracowanie skutecznej linii obrony.

Adwokat od spraw karnych – kiedy stosuje się prawo karne?

Prawo karne to dziedzina prawa definiująca czyny będące przestępstwami, grożące za ich popełnienie kary oraz zasady odpowiedzialności karnej. Każdy prawnik w naszej kancelarii zna specyfikę postępowań karnych i potrafi realnie ocenić szanse Klienta. Adwokat od spraw karnych wspólnie z Nim postara się opracować najlepszą taktykę i osiągnąć korzystny wynik sprawy. Uczestniczy w postępowaniu przygotowawczym, głównym, odwoławczym i wykonawczym Cały proces przebiega z uwzględnieniem obowiązującego prawa karnego. Gdy sytuacja tego wymaga, podejmujemy potrzebne kroki w celu wypracowania jak najkorzystniejszych warunków dobrowolnego poddania się karze. Prawo karne obowiązujące w Polsce opiera się na ustawach, inaczej zwanych kodeksami. Należą do nich m.in. Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Karny Wykonawczy. Adwokat od spraw karnych zajmuje się również sporządzaniem wszelkich pism procesowych w trakcie trwania postępowania. Obejmują one m.in. zażalenia, apelacje oraz kasacje do Sądu Najwyższego. Warto podkreślić, że prawo karne coraz częściej łączy się też z prawem cywilnym czy prawem pracy. Prowadzone przez nas sprawy coraz częściej dotyczą oszustw podatkowych czy zniesławienia w portalach społecznościowych. Istotne jest, że w pewnych przypadkach adwokat od spraw karnych nie może zająć się danym zgłoszeniem. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokata karnego?

Zajmujemy się nawet najbardziej skomplikowanymi postępowaniami. Adwokat od spraw karnych może uchronić od niesprawiedliwego zatrzymania czy ukarania. Dlatego nasi prawnicy podchodzą do każdej sprawy rzetelnie. Klienci mogą być pewni tego, że ich postępowanie zostanie przeprowadzone według zasad dyktowanych przez prawo karne. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zapewniamy profesjonalną pomoc. Wiemy, jak wiele stresu mogą powodować tego typu postępowania, dlatego nasz adwokat karny jest osobą odpowiedzialną i godną zaufania. Zależy nam, aby Klienci pod opieką kancelarii czuli się bezpiecznie. Adwokat karny to specjalista, któremu można powierzyć pełnomocnictwo w rozprawie sądowej. Pozwoli to ustrzec się przed wyrokiem lub wynegocjować lepsze warunki kary. Dzięki fachowym poradom adwokata karnego można również uniknąć podjęcia niewłaściwych decyzji. On wskaże najkorzystniejszą drogę prawną prowadzącą do rozwiązania problemu. Warto zaznaczyć, że adwokat karny nigdy nie może zapewnić wygrania sprawy. Rozstrzygnięcie jej nie jest bowiem zależne jedynie od skrupulatności obrońcy, ale od wielu innych aspektów na drodze postępowania.

PRAWO KARNE – kompleksowa pomoc adwokatów

Oferujemy naszym klientom także fachową reprezentację w sprawach karnych. Uzyskane przez lata praktyk doświadczenie i szeroki zakres wiedzy umożliwiają nam kompleksową ocenę każdej sprawy. Nasi adwokaci od spraw karnych zapewniają pomoc osobom oskarżonym, podejrzanym, obwinionym lub poszkodowanym na każdym etapie postępowania karnego. Wszystko to przy zachowaniu pełnej poufności w ramach obowiązującej tajemnicy adwokackiej

W jakich sprawach karnych uczestniczą adwokaci?

Nasi adwokaci pełnią rolę obrońcy oskarżonych/podejrzanych we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa karnego, między innymi w:

· postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
(śledztwo/dochodzenie)

· postępowaniu sądowym, przed sądami wszystkich instancji (sądem
rejonowym, okręgowym i apelacyjnym)

· postępowaniu apelacyjnym

· postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym

· postępowaniu o wznowienie postępowania

· postępowaniu o odroczenie wykonania kary

· postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie

· postępowaniu o przerwę w karze

· postępowaniu o dozór elektroniczny

Nasi adwokaci – kompleksowa pomoc w zakresie prawa karnego

Jako kancelaria prawna z dużą wiedzą i doświadczeniem znamy każdą gałąź prawa od podszewki. Praktykujemy prawo karne w wielu aspektach: gospodarczym, skarbowym, i podatkowym oraz finansowym. Jesteśmy obrońcami w postępowaniach wykonawczych, m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Wiemy, że adwokat od spraw karnych powinien charakteryzować się wszechstronną wiedzą, rzetelnością oraz zaangażowaniem. Dzięki temu jest w stanie zagwarantować uniknięcie kary lub ograniczenie jej zakresu. Adwokat karny ma kompetencje umożliwiające prowadzenie spraw dotyczących przestępstw. Zapewnia również merytoryczną obronę na podstawie przygotowanej wcześniej strategii. Każdy nasz adwokat od spraw karnych podchodzi do swoich obowiązków w sposób profesjonalny oraz rzetelny. Często podejmuje też starania o przedterminowe zwolnienie lub odroczenie kary. Sprawy karne, w których nasi adwokaci brali udział, najczęściej dotyczyły takich przestępstw jak jazda pod wpływem alkoholu, spowodowanie wypadku, kradzież, oszustwo czy fałszowanie faktur.

 

 

 


Często zadawane pytania

Prawo karne – czym tak naprawdę jest

Prawo karne to zespół norm prawnych, które regulują odpowiedzialność karną za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Dziedzina ta definiuje czyny będące przestępstwami oraz ponoszone za ich dokonanie kary. Najważniejsze źródła panującego obecnie w Polsce prawa kryminalnego stanowią: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, a także Kodeks karny wykonawczy i Kodeks karny skarbowy. 

Kiedy stosuje się prawo karne?

Ustawa karna jest stosowana wobec osoby, która popełniła czyn zabroniony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na polskim statku powietrznym lub wodnym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

W jakich sprawach korzysta się z pomocy adwokata?

Zatrudnieni w naszej kancelarii adwokaci karni to profesjonaliści, którzy dzięki bogatemu zakresowi wiedzy i uzyskanemu na przestrzeni lat doświadczeniu uczestniczą w sprawach każdej wagi. Pomagamy naszym klientom m.in. w postępowaniach dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadania środków odurzających, wykroczeń skarbowych czy przestępstw korupcyjnych.

Jak adwokat może pomóc w postępowaniu karnym?

Adwokat zajmuje się kompleksowym prowadzeniem sprawy klienta na przestrzeni całego postępowania karnego. Jako obrońca podejrzanego lub oskarżonego, bądź pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, czuwa on nad prawidłowym przebiegiem postępowania i poszanowaniem praw zapisanych w procedurze karnej. Adwokaci od spraw karnych mogą chociażby uczestniczyć w przesłuchaniach, przyrządzać pisemne zawiadomienia o przestępstwie, czy też wnieść wniosek o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij