Pomoc Frankowiczom

Usługi prawne z zakresu kredytów frankowych – Kraków

Nasza Kancelaria oferuje pomoc frankowiczom, którzy zdecydują się zawalczyć o nienależnie zapłacone na rzecz banków pieniądze. Jako kancelaria, reprezentująca osoby, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe, prowadzimy liczne procesy przeciwko bankom. Pozwala nam to być na bieżąco z najnowszymi informacjami odnoszącymi się do kwestii zadłużeń w zagranicznej walucie. Przeglądając artykuły prasowe i internetowe, które opisują sprawy frankowe, można najczęściej spotkać się z pomysłem odzyskania pieniędzy od banku przez powołanie się na klauzulę „niedozwolone” dotyczącą sposobu indeksacji w umowie kredytowej. W konsekwencji rozważane jest dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. spread’u.

Sprawy frankowe – pomoc świadczona w Krakowie

Czego dotyczą problemy z kredytami zaciągniętymi w CHF? Sprawy frankowe odnoszą się m.in. do sytuacji, w których doszło np. do nadpłaty kredytu z tytułu dowolnej indeksacji. Samodzielne podjęcie stosownych wówczas kroków może zakończyć się niepowodzeniem. Nadzorem nad tego typu sprawami musi zająć się profesjonalna i doświadczona kancelaria – kredyty frankowe to zagadnienie, które wymaga dogłębnej analizy prawnej umów i sporządzenia określonych pism. Niezbędna jest przede wszystkim doskonała znajomość prawa bankowego. Tylko wtedy prawdopodobieństwo wygranej w sprawach o kredyty frankowe znacząco wzrasta. Coraz więcej takich procesów jest rozstrzyganych pomyślnie. Skorzystaj z usług prawniczych, jeśli zależy Ci na wsparciu specjalisty i pochodzisz z Krakowa. Możesz liczyć na naszą pomoc.

Pomoc frankowiczom – wsparcie specjalistów

Sprawy frankowe wymagają odpowiedniego podejścia i wiedzy. Chcąc maksymalnie zmniejszyć ryzyko niepowodzenia, należy skontaktować z doświadczonymi i profesjonalnymi prawnikami. Gdy w grę wchodzą sprawy frankowe, skorzystanie z profesjonalnej pomocy ułatwi uzyskanie odpowiedniej rekompensaty za kredyty zaciągnięte w CHF. Warto zawalczyć o swoje prawa wspólnie z naszą kancelarią frankową. Zajmujemy się zarówno umowami trwającymi, jak i tymi zakończonymi poprzez spłatę całego kredytu. Posiadamy doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie nieść skuteczną pomoc Frankowiczom w Krakowie.

Doświadczenie prawników a sprawy frankowe

Udzielając kredytów frankowych, banki nie mogły określać bieżących kursów walut, po których indeksowana jest spłacana rata, co jednak często miało miejsce. Mając zaciągnięte kredyty frankowe, kredytobiorca nie musi być ograniczony jedynie do powoływania się na klauzule abuzywne lub do dochodzenia roszczeń z tytułu dowolnej indeksacji. Nasza kancelaria ma doświadczenie w sprawach o kredyty frankowe, dlatego możemy z przekonaniem świadczyć doradztwo prawne w tym zakresie. Więcej na ten temat w naszym artykule z lipca 2017 roku, z którym można zapoznać się klikając w link: https://wsla.pl/pomoc-frankowiczom-krakow/

Sprawy frankowe – argumentacja

Jakie argumenty wysuwają instytucje finansowe, broniąc się przed roszczeniami osób, które „zachęciły” do zaciągnięcia kredytu w CHF? W sprawach bankowych powołują się na sposób wykonywania umowy, który ich zdaniem nie naruszał obowiązujących norm. Banki twierdzą też, że nie był sprzeczny z dobrymi obyczajami czy też zasadami współżycia społecznego. Ich argumentacja dotycząca spraw frankowych potrafi być niezwykle rozbudowana, szczegółowa i podpierana licznymi wyliczeniami i wykresami. W starciu z całym tym systemem niezwykle pomocna może być prawna kancelaria – kredyty frankowe to zagadnienie, które wymaga należytej, fachowej pomocy. Dlatego też przygotowani jesteśmy na różne okoliczności.

Kancelaria frankowa – doświadczenie naszej firmy

Nasza kancelaria, sprawy związane z kredytami frankowymi stara się rozstrzygać tak szybko, jak to tylko możliwe. Zawdzięczamy to posiadanemu doświadczeniu. Rozwiązujemy sprawy frankowe o różnym poziomie skomplikowania. Wiemy, że nasi Klienci oczekują profesjonalnej pomocy. Dla naszej kancelarii kredyty frankowe stały się specjalnością. Zachęcamy do kontaktu w celu podania szczegółów konkretnego problemu. Wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania – od zbierania dokumentów po reprezentację w sądzie.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z  artykułem https://wsla.pl/pozwy-frankowiczow-a-argumenty-bankow/

Wydany w sprawie małżeństwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG C‑260/18 wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku wskazał sposób, w jaki prawidłowo należy w sprawach frankowych interpretować artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG. Ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób Trybunał odniósł się do kwestii unieważnienia umów frankowych.

Więcej na ten temat: https://wsla.pl/orzeczenie-tsue-w-sprawie-dziubak-cz-i-uniewaznienie-umowy-frankowej/

Sporną kwestią w sprawach o kredyty frankowe było uzupełnienie luki powstałej po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (oczywiście przy założeniu, że umowa nie upada w całości). W szczególności Banki nierzadko w swojej argumentacji odwołują się do ogólnych norm prawa cywilnego, żądając uzupełnienia luki przepisami odwołującymi się do zasad współżycia społecznego. W tym zakresie orzeczenie TSUE wydane w sprawie małżeństwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG C‑260/18 w dniu 3 października 2019 roku może okazać się bardzo pomocne.

Kwestia ta została omówiona w artykule: https://wsla.pl/orzeczenie-tsue-w-sprawie-dziubak-cz-ii-uzupelnienie-luki/

Również 2021 rok dostarczył nam wiele korzystnych dla Frankowiczów orzeczeń. Przede wszystkim Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 11/20 opowiedział się za tą drugą (teorią dwóch kondykcji) uznając, że: „Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.”

Na szczególną aprobatę zasługuje wpasowujące się w linię orzeczniczą TSUE zawarte w uzasadnieniu uchwały stwierdzenie, że „reżim zwrotu świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytu (w tym indeksowanego), wynikającej z zastrzeżenia w niej klauzul abuzywnych, co do zasady nie odznacza się żadną specyfiką, która mogłaby uzasadniać wykorzystanie w prawie polskim teorii salda na korzyść banku”.

Więcej na ten temat:https://wsla.pl/2021-rokiem-korzystnym-dla-frankowiczow-cz-i/

Jak działamy?

 1. Analizujemy umowę wraz z aneksami – dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić, czy Klientowi przysługują roszczenia względem banku a jeśli tak to jakie;
 2. W przypadku stwierdzenia, że Klientowi przysługują roszczenia przeciwko bankowi dokonujemy wyliczenia, w ramach którego ustalamy:
  – kwoty CHF rat kapitałowych i odsetkowych wpłaconych na rzecz Banku w związku z umową z rozbiciem na poszczególne raty i wskazaniem czy były one uiszczane w PLN czy w walucie obcej, a także ze wskazaniem sumy uiszczonych kwot w całym okresie spłaty kredytu;
  – zmiany zadłużenia (salda kapitału kredytu) wg. banku w CHF i PLN w całym okresie spłaty kredytu;
  – wysokość dokładnego oprocentowania kredytu w danych okresach od dnia jego uruchomienia;
  – kursy jakie stosował bank;
  – inne kwoty przekazanych przez kredytobiorcę (prowizje, ubezpieczenia)
 3. Przedstawiamy Klientowi ofertę wariantową na prowadzenie sprawy wraz z określeniem kosztów sądowych oraz wynagrodzenia kancelarii.
 4. Po wyborze odpowiedniego wariantu przez Klienta zawieramy umowę oraz Klient udziela nam pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy.
 5. Przygotowujemy pozew i po jego akceptacji przez Klienta wnosimy go do sądu.
 6. Reprezentujemy Klienta przed sądami wszystkich instancji (uczestniczymy w rozprawach sądowych, rozmowach z bankiem, sporządzamy wszelkie pisma procesowe), aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

ADWOKAT WOJCIECH LUTY

tel.: + 48 694 491 095
wojciech.luty@wsla.pl

RADCA PRAWNY WOJCIECH ADAMSKI

tel.: +48 533 704 477
wojciech.adamski@wsla.pl

Przykładowe wyroki uzyskane dla naszych klientów

Skontaktuj się z naszą kancelarią

Jeśli są lub byli Państwo stroną umowy kredytu we frankach szwajcarskich i zainteresowani są Państwo nawiązaniem współpracy z Kancelarią uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego oraz załączenie skanu umowy. Po wstępnej analizie umowy kredytowej skontaktujemy się z Państwem przedstawiając naszą opinię na temat możliwości dochodzenia roszczeń od banku. W razie pytań zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij