Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił żądanie mBanku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie z powództwa mBank S.A. przeciwko naszej Klientce o zapłatę 516.259,57 zł. Na dochodzone przez bank żądanie składały się:

  1. 351.500,01 zł – tytułem zwrotu kapitału udzielonego kredytu (kredytu waloryzowanego kursem CHF)
  2. 164.759,56 zł – tytułem tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”

Nasza Klientka wpłaciła na rzecz banku od chwili zawarcia umowy kredytu do czasu wytoczenia powództwa kwotę 319.557,91 zł tytułem rat kapitałowo-odsetkowych.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 października 2022 roku (sygnatura akt I C 888/22) zasądził na rzecz banku kwotę 31.942,10 zł co stanowi różnice pomiędzy kwotą wypłaconego kapitału kredytu a wszystkimi świadczeniami, jakie spełnił kredytobiorca na rzecz banku. Sąd uwzględnił podniesiony przez nas zarzut potrącenia.

Sąd Okręgowy w Krakowie uznał bowiem, że umowa jest nieważna, a więc strony powinny zwrócić sobie wszystko co wzajemnie świadczyły. Jednocześnie Sąd nie uwzględnił żądania banku o „wynagrodzenie za korzystanie z kapitału” wyjaśniając, że nie ma ono oparcia w przepisach i nie istnieje.

Wyrok ten oznacza, że:

  1. Bankowi nie należy się kwota 164.759,56 zł tytułem tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”
  2. Saldo pozostałego kredytu do spłaty zamiast 75.124,14 CHF (362 620,11 PLN) wynosi 0 CHF
  3. Spłacając niecałe 32.000 zł nasza Klientka uwolni się z kredytu

Wyrok jest nieprawomocny.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij