UWAGA Kierowcy – Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym

Uwaga kierowcy: w dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego i innych ustaw karnych przewidująca zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa w ruchu drogowym.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Na pierwszy plan wysuwa się podwyższenie kar za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dotychczas kara za to przestępstwo wynosił od 9 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Od 1 czerwca dolna granica zagrożenia karą więzienia została podniesiona do 2 lat. Co istotne, kary nie będzie można zawiesić, gdyż zawieszeniu podlegają jedynie kary do 1 roku pozbawienia wolności.

Ucieczka przed policją – przestępstwo

Istotną zmianą jest także penalizacja ucieczki przed policją. Dotychczas ucieczka przed policją lub inna służbą posiadającą uprawnienia do kontroli ruchu drogowego, jeśli nie naraża konkretnej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie kończy się wypadkiem, ani nie powoduje bezpośredniego zagrożenia katastrofą, była traktowana jedynie jako wykroczenie. Zgodnie z nowelizacją tego typu zachowanie stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy przedawnią się wykroczenia?

Dotychczas, zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu wykroczeń przedawnienie karalności za wykroczenia następowało z upływem roku lub dwóch lat – w przypadku wszczęcia postępowania. Na skutek wprowadzonych zmian, czyny w sprawach, w których wszczęto postępowanie, będą się przedawniać dopiero po trzech latach od momentu ich popełnienia.

Kierowanie samochodem pomimo zakazu prowadzenia pojazdów

W myśl nowych przepisów podniesione zostają także kary dla osób wsiadających za kierownicę w okresie, na który sąd odebrał im prawo jazdy orzekając zakaz prowadzenia pojazdów. Wcześniej groziła za to kara do 3 lat więzienia, podczas gdy obecnie wynosi ona od 3 miesięcy do 5 lat.

Masz pytania? Zadzwoń!

adwokat Wojciech Luty – + 48 694 491 095Author: Wojciech Luty
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po której ukończeniu zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, spadkowym, jak również w prawie umów oraz prawie spółek.