Wygrana Kancelarii w Sprawie Kredytu CHF: Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił żądania Banku

Dnia 25 stycznia 2024 roku, Sąd Okręgowy w Krakowie wydał korzystny wyrok w sprawie z powództwa mBank S.A. przeciwko klientom Kancelarii. Sprawa dotyczyła roszczenia banku o zapłatę za korzystanie z kapitału oraz waloryzację w kontekście kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego (CHF).

W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że nie ma podstaw do uwzględnienia roszczenia banku, oddalając zarówno powództwo główne, jak i ewentualne. Oznacza to, że klienci nie są zobowiązani do dokonywania żadnych płatności na rzecz banku z tytułu korzystania z udostępnionego kapitału.

Dodatkowo, Sąd zdecydował o wzajemnym pokryciu kosztów procesu pomiędzy stronami. To oznacza, że żadna ze stron nie będzie zobowiązana do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Wyrok ten stanowi jest kolejnym orzeczeniem potwierdzającym, że argumenty przedstawione w trakcie trwania postępowania były solidne i skuteczne. Decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie jest także ważnym wyrokiem w kontekście spraw dotyczących kredytów waloryzowanych w obcej walucie, potwierdzającym prawo do ochrony kredytobiorców przed roszczeniami banków w podobnych sytuacjach.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij