Współpracownicy

Naszą Kancelarię tworzą ludzie nieprzypadkowi – wyróżniający się wiedzą, zaangażowaniem, ale też kulturą oraz empatią. To dzięki Nim jesteśmy w stanie  się rozwijać i oferować najwyższą jakość usług prawnych. Wszystkich naszych prawników łączy przekonanie, że najważniejszy jest Klient i sprawa, którą nam powierza.

Anna Ambroży-Tylek

Adwokat. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską na temat stwierdzenia wykonalności krajowego wyroku sądu arbitrażowego. W latach 2018-2021 odbywała aplikację adwokacką pod patronatem mec. Wita Steidlera w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2021 roku zdała egzamin adwokacki.

Adwokat Anna Ambroży-Tylek interesuje się procedurą cywilną. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego, jak również sprawami z zakresu prawa karnego i prawa administracyjnego. Uczestniczy w przygotowywaniu pism procesowych i opracowywaniu strategii procesowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Weronika Bućko

 

Aplikant adwokacki, mediator. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2019 roku odbywa aplikacje adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Ukończyła szkolenie z mediacji przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej spełniając tym samym wymagania dla wykonywania zawodu mediatora.

Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz karnym. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami ścigania oraz sądami.Posiada wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji licznych postępowań sądowych na rzecz kluczowych klientów Kancelarii.

W codziennej pracy dużą wagę przywiązuje do jak najlepszej współpracy i komunikacji z Klientem.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Maciej Cer

Student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z Kancelarią związany od 2019 roku.

Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym i handlowym.

Maria Banaś

 

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

Andrzej Brückman de Renstrom

Student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego UJ.

Interesuje się teorią prawa, prawem deliktowym i autorskim.

Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Poza nauką i pracą komponuje i pisze.

Aleksander Mokrauz

Student III roku prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). Odbył staż w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Centrum GovTech Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Interesuje się prawem międzynarodowym oraz gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim i ukraińskim.

W wolnych chwilach gra na skrzypcach.

Ponadto z Kancelarią współpracują także:

  • adwokaci
  • radcowie prawni
  • aplikanci adwokaccy i radcowscy
  • biura rachunkowe