Współpracownicy

Zespół

Anna Ambroży

Aplikant adwokacki. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską na temat stwierdzenia wykonalności krajowego wyroku sądu arbitrażowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego w styczniu 2018 roku rozpocznie aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Ponadto jest w trakcie dodatkowych studiów Prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Anna Ambroży interesuje się procedurą cywilną. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego, jak również sprawami z zakresu prawa karnego i prawa administracyjnego. Uczestniczy w przygotowywaniu pism procesowych i opracowywaniu strategii procesowych. Posługuje się językiem angielskim.

Tomasz Hebda

Adwokat Tomasz Hebda jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Po zakończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Współpracuje z Kancelarią w zakresie prowadzenia procesów sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

Weronika Bućko

Aplikant adwokacki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego w styczniu 2019 roku rozpocznie aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Ponadto z Kancelarią współpracują także:

  • adwokaci
  • radcowie prawni
  • aplikanci adwokaccy i radcowscy
  • biura rachunkowe