Wojciech Adamski

Radca prawny

Studia prawnicze ukończył broniąc z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Finansowego pracę magisterską na temat opodatkowania obrotu nieruchomościami. Odbył aplikację radcowską, po której ukończeniu zdał egzamin radcowski. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Do wykonywania zawodu radcy prawnego przygotowywał się już od początku studiów, zdobywając doświadczenie nie tylko w kancelariach prawnych, ale także współpracując z księgowymi i biurami rachunkowymi.

Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, administracyjnego i cywilnego. Zajmuje się prawnymi aspektami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń.

Zwolennik poszerzania świadomości prawnej społeczeństwa, a także uczestnik akcji „Niebieski Parasol”, w ramach których udzielane były bezpłatne informacje prawne dla osób potrzebujących.