Wit Steidler

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikację adwokacką po której ukończeniu zdał egzamin adwokacki i w 2008 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata.

Adwokat Wit Steidler specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz w sporządzaniu umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczych. Od samego początku swojej ścieżki zawodowej zajmuje się również obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

W kręgu jego zainteresowań pozostaje ponadto prawo cywilne, a szczególnie prawo zobowiązań oraz prawo autorskie. Świadczy usługi na rzecz podmiotów, w których działalności prawo autorskie odgrywa kluczową rolę, takich jak instytucje kultury, wydawcy, producenci, szkoły wyższe, instytucje naukowe oraz artyści.

Oprócz praktyki z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych, w których od lat występuje jako obrońca zarówno przed organami ścigania, jak również sądami wszystkich instancji.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.