Specjalizacja

Spory sądowe

Wiodącą specjalizacją kancelarii jest reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji.

więcej
Spółki i fundacje

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego, oraz pomoc prawną zarówno przy tworzeniu oraz rejestracji fundacji i stowarzyszeń.

więcej
Sprawy rodzinne

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych postępowań, w których się specjalizujemy.

więcej
Prawo karne

W przypadku spraw karnych często podstawowe znaczenie mają pierwsze dni od zatrzymania/wezwania.

więcej
Spadki

Od początku istnienia Kancelarii znaczna część prowadzonych przez nas spraw to postępowania spadkowe.

więcej
Nieruchomości i due diligence

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne z zakresu prawa nieruchomości:

więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osoby zamierzające wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi powinny świadomie wybrać, kto będzie reprezentował ich w procesie.

więcej
Umowy

Zauważyliśmy, że wiele osób bezwiednie podpisuje przeróżne umowy, nie konsultując ich treści z adwokatem.

więcej
Podatki

Podatki Powstanie obowiązku podatkowego jest w dużym uproszczeniu konsekwencja podejmowanych działań. Takie zdarzenia jak …

więcej
Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, na każdym etapie postępowania.

więcej