Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, na każdym etapie postępowania.

Pomagamy ocenić, czy istnieją przesłanki ogłoszenia upadłości, przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości podmiotów gospodarczych. Sporządzamy też wszelkie pisma w sprawie i reprezentujemy Klientów przed sądami, organami oraz wierzycielami.

W ramach praktyki Kancelarii prowadzimy także postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach. Pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty, przygotowujemy kompletny wniosek a następnie reprezentujemy Klienta na rozprawie przed sądem. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nadzorujemy sposób prowadzenia postępowania, a także bierzemy w nim aktywny udział sporządzając w imieniu Klienta pisma i wnioski, składając sprzeciwy do listy wierzytelności, czy też przygotowując plan spłat lub wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego.