Spory sądowe

Wiodącą specjalizacją kancelarii jest reprezentowanie naszych Klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji. Wiele godzin spędzonych na salach sądowych i setki sporządzonych pism procesowych, pozwoliło nam stać się specjalistami w tym zakresie.

Zastępstwo procesowe to jednak nie tylko udział w rozprawach, lecz także wielogodzinne przygotowania, sporządzanie pism procesowych, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu, a przede wszystkim przystąpienie do niego z właściwie i rzetelnie opracowaną strategią. Dlatego też do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a wszelkie działania podejmujemy po dokładnym opracowaniu występujących w sprawie problemów i z ustalonym z Klientem planem postępowania.

Nasi Klienci zawsze otrzymują informacje na temat szans odniesienia sukcesu w sprawie oraz o ewentualnym jej ryzyku. Chętnie podejmujemy się prowadzenia spraw trudnych, gdyż końcowy sukces daje podwójną satysfakcję.

Reprezentujemy Klientów kancelarii w szczególności:

  • we wszelkich sprawach cywilnych i gospodarczych
  • w sprawach rodzinnych (np. rozwody, alimenty) oraz spadkowych (np. zachowek, stwierdzenie nabycia spadku);
  • w postępowaniach o podział majątku, dział spadku lub zniesienie współwłasności;
  • w sprawach dotyczących roszczeń z umów;
  • w sprawach o zapłatę;
  • w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

Prowadząc dany proces staramy się uzyskać najkorzystniejsze rozstrzygnięcie przy możliwie jak najmniejszym zaangażowaniu czasowym oraz finansowym naszych Klientów.