Spadki

Od początku istnienia Kancelarii znaczna część prowadzonych przez nas spraw to postępowania spadkowe. Z praktyki wiemy, że sprawy te potrafią wywoływać ogromne emocje i generować konflikty pomiędzy członkami rodziny. Staramy się studzić te emocje, a konfliktom przeciwdziałać, jednakże ponad wszystko stawiamy interes naszych Klientów.

Doradzamy, pomagamy i prowadzimy wszelkie postępowania przed sądami. Wyjaśniamy na czym polega dana sprawa spadkowa, co musimy zrobić i jaka powinna być kolejność działań. Rzetelnie przedstawiamy uprawnienia oraz obowiązki Klienta, a jednocześnie realnie oceniamy szanse oraz zagrożenia w sprawie. Gromadzimy materiał dowodowy, opracowujemy strategię i następnie przystępujemy do działania.

Oferujemy Państwu pomoc prawną w następujących sprawach spadkowych:

  •  o stwierdzenie nabycia spadku – postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy, na jakiej podstawie i w jakiej części;
  • o dział spadku – postępowanie zmierzające do zniesienia wspólności majątku spadkowego, podziału majątku pomiędzy spadkobierców oraz uregulowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi;
  • o zachowek – zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej sumy przysługującym dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie;
  • o stwierdzenie nieważności testamentu – kwestionowanie ważności testamentu jest możliwe wtedy, gdy istniał stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli przez testatora albo też wystąpił błąd lub groźba;
  • o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – można przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo go odrzucić;
  • o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko – odrzucenie spadku za małoletnie dziecko wymaga zezwolenia sądu a także zachowania terminu;
  • o uznanie za niegodnego dziedziczenia – spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Postępowania spadkowe często są skomplikowane, trwają długi czas i wymagają dużego zaangażowania. Warto zatem powierzyć ich prowadzenie adwokatowi i zapewnić sobie przewagę w sprawie.