Prawo karne

Adwokat to zazwyczaj jedyny sprzymierzeniec podejrzanego/oskarżonego w sprawie karnej, mający obowiązek strzec i bronić jego praw. W przypadku postępowań karnych często podstawowe znaczenie mają pierwsze dni od zatrzymania/wezwania. Czynności podejmowanych przez Policję lub Prokuraturę nie można lekceważyć, gdyż mogą skończyć się one przedstawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa. Dlatego też zalecamy, aby natychmiast po powzięciu informacji o zainteresowaniu organów ścigania skontaktować się z adwokatem, co pozwoli zapewnić sobie równe szanse w postępowaniu.

Nasi adwokaci podejmują się obrony we wszystkich sprawach karnych, przed wszelkimi sądami i na każdym ich etapie.

Adwokat Andrzej Luty przez wiele lat orzekał w sprawach karnych jako sędzia sądu rejonowego. Następnie, będąc już adwokatem, bronił Klientów kancelarii w kilkuset procesach karnych.

Znamy specyfikę postępowań karnych i potrafimy realnie ocenić szanse Klienta. Wspólnie z Klientem staramy się opracować najlepszą taktykę i osiągnąć korzystny wynik sprawy.

Gdy sytuacja tego wymaga, podejmujemy potrzebne kroki w celu wypracowania jak najkorzystniejszych warunków dobrowolnego poddania się karze.

Sporządzamy wszelkie pisma procesowe w trakcie trwania postępowania, w tym zażalenia, apelacje oraz kasacje do Sądu Najwyższego.

Jesteśmy obrońcami w postępowaniach wykonawczych, m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE).