Podatki

Powstanie obowiązku podatkowego jest w dużym uproszczeniu konsekwencja podejmowanych działań. Takie zdarzenia jak np. zawarcie umowy, zawiązanie lub przekształcenie spółki, uzyskanie odszkodowania, dokonanie darowizny, czy też nabycie spadku wywołują skutki podatkowe.

Spółka „Steidler, Luty, Adamski – Adwokaci i Radcowie Prawni s.c.” oferuje kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej, w tym także podatkowe. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych, postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przede wszystkim jednak pomagamy naszym Klientom w przewidywaniu konsekwencji podatkowych podejmowanych przez Nich działań. Znajdujemy także optymalne rozwiązania w zakresie prawa podatkowego.

Aby zapewnić naszym Klientom najwyższy standard obsługi na bieżąco analizujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym, identyfikujemy ryzyka podatkowe i proponujemy rozwiązania, których celem jest ich ograniczenie. Staramy się dobierać środki kompleksowo biorąc pod uwagę nie tylko aspekty podatkowe, lecz również księgowe.

Świadczymy pomoc prawną z zakresu:

  • podatku od towarów i usług
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku od spadków i darowizn
  • podatku od czynności cywilnoprawnych
  • podatków i opłat lokalnych
  • podatku akcyzowego