Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osoby zamierzające wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi powinny świadomie wybrać, kto będzie reprezentował ich w procesie. Należy mieć na uwadze, iż zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypłacane odszkodowanie lub zawierają z poszkodowanymi ugody na niekorzystnych warunkach, co wielokrotnie uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń. Często chodzi o duże sumy, dlatego warto powierzyć swoją sprawę profesjonalistom.

Nasi adwokaci przeprowadzili wiele postępowań o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia reprezentując zarówno sprawców szkody, jak i osoby poszkodowane. Posiadamy doświadczenie w sprawach o:

 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek  komunikacyjny
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za szkody na osobie z OC
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za niesłuszny areszt
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za błędy lekarskie
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie z ubezpieczenia na życie
 • odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za wywłaszczenie
 • wynagrodzenie za urządzenia przesyłowe

Pomoc adwokatów z kancelarii adwokackiej „Luty & Luty” w sprawach o odszkodowanie jest kompleksowa i polega na udzielaniu porad prawnych, planowaniu strategii, reprezentowaniu interesów klientów przed podmiotami zobowiązanymi do zapłaty, a także prowadzeniu procesów sądowych (sporządzenie wszelkich pism procesowych, występowanie na rozprawach przed wszystkimi sądami).

Zwracamy także uwagę, że firma odszkodowawcza (nawet jeśli nazywa się „kancelaria”) to nie to samo, co kancelaria adwokacka. W zasadzie nie mają one ze sobą nic wspólnego, gdyż tylko w kancelarii adwokackiej usługi świadczą uprawnieni adwokaci. Powierzając sprawę adwokatowi możemy być natomiast pewni, że:

 •  jest on zawodowym pełnomocnikiem a więc osobą uprawnioną do występowania przed wszystkimi sądami;
 • ukończył 5–letnie studia prawnicze
 • posiada wiedzę fachową
 • zdał państwowy egzamin adwokacki zazwyczaj poprzedzony 3-letnią aplikacją adwokacką
 • obowiązują go przepisy zabraniające umawiania się z Klientami na wynagrodzenie stanowiące rażąco wysoki procent od uzyskanych kwot, jak również zawierania z Klientami nieuczciwych umów
 • posiada ubezpieczenie OC
 • będzie działał wyłącznie w interesie Klienta
 • będzie prowadził sprawę z należytą starannością
 • nie zawrze ugody niekorzystnej dla swojego Klienta

Popieramy kampanię społeczną przygotowaną przez Naczelną Radę Adwokacką „Wybierz mądrze, wybierz adwokata”, która powstała w odpowiedzi na działania tzw. kancelarii odszkodowawczych. Jej głównym celem jest uświadomienie społeczeństwa, że wybór adwokata to najlepszy pierwszy wybór, gdy chodzi o usługi prawne. Z uwagi na rosnącą ilość osób pokrzywdzonych działaniami niektórych firm odszkodowawczych powstały spoty mające na celu zwrócić uwagę na niektóre nieuczciwe praktyki w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Wybierz mądrze - wybierz adwokata!