Sankcja Kredytu Darmowego – skuteczna broń kredytobiorców

Kredyty konsumenckie stanowią znaczący element relacji finansowych w społeczeństwie. W polskim systemie prawnym Ustawa o kredycie konsumenckim (KredytKonsU) wprowadza różnorodne mechanizmy mające na celu ochronę interesów konsumentów. Jednym z najbardziej charakterystycznych rozwiązań tej ustawy jest sankcja kredytu darmowego, która odgrywa kluczową rolę w przypadku naruszenia określonych obowiązków przez kredytodawcę na etapie przedkontraktowym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na skutek nieprawidłowych działań banku może odzyskać wszystkie poniesione koszty związane z kredytem (odsetkim, prowizje, opłaty)!

Czym jest Sankcja Kredytu Darmowego?

1. Zwrot kapitału bez odsetek

Sankcja kredytu darmowego zakłada, że w przypadku uchybienia przez kredytodawcę określonym obowiązkom informacyjnym, konsument ma prawo do zwrotu kwoty kredytu w wysokości kapitału. Co istotne, nie są naliczane odsetki ani inne koszty kredytu określone w umowie.

2. Zwrot innych kosztów

Oprócz zwrotu kapitału, konsument ma prawo do zwrotu innych kosztów kredytu, które zostały z góry określone w umowie. To istotne zabezpieczenie chroni konsumenta przed niespodziewanymi kosztami związanymi z naruszeniem przepisów.

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu

Choć sankcja kredytu darmowego eliminuje większość kosztów dla konsumenta, istnieje wyjątek. Konsument pozostaje zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu, o ile takie koszty zostały określone w umowie.

4. Ograniczony czas na skorzystanie z SKD

Prawo do skorzystania z sankcji wygasa po roku od wykonania umowy. To ograniczenie czasowe wprowadza klarowny termin prekluzyjny dla konsumenta, co zmienia rozkład ryzyka związanego z naruszeniem obowiązków przez przedsiębiorcę.

Rola Sankcji Kredytu Darmowego w Ochronie Konsumentów

Sankcja kredytu darmowego ma istotne znaczenie dla ochrony praw konsumentów. Wprowadza ona radykalne zmiany w ekonomicznym aspekcie umowy kredytu, stawiając na pierwszym miejscu interes konsumenta. To narzędzie ma skłaniać kredytodawców do ścisłego przestrzegania obowiązków informacyjnych, tworząc tym samym równowagę w relacjach między stronami.

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego stanowi efektywne narzędzie w rękach konsumentów, umożliwiające im skuteczną obronę przed niedotrzymaniem przez kredytodawcę obowiązków informacyjnych. Wartość tego rozwiązania polega nie tylko na zwrocie kapitału, ale także na eliminacji dodatkowych kosztów, co sprawia, że konsument może spokojnie korzystać z kredytu, mając pewność, że jego prawa są chronione.

Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa finansowego. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sankcji kredytu darmowego lub innych kwestii związanych z umowami kredytu, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij