Prowadzenie postępowania podatkowego a zakres zwykłych czynności spółki cywilnej

Już od kilkunastu lat w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż prowadzenie postępowania podatkowego przekracza zakres zwykłych czynności spółki cywilnej. Sanowisko to zostało ponownie potwierdzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2016 r. I GSK 172/14.

Prowadzenie postępowania podatkowego przez wspólnika spółki cywilnej

Należy zatem pamiętać, że spółki cywilnej nie może w postępowaniu podatkowym reprezentować tylko jeden wspólnik, niedysponujący uchwałą wspólników umocowującą go w ich imieniu do reprezentowania spółki w tym postępowaniu.

Oczywiście powyższa zasada nie ma zastosowania jeżeli dopuszczalność takiej reprezentacji została przewidziana w umowie spółki.

Jeżeli zatem spółka cywilna, która nie ma odpowiednio sformułowanej umowy, zamierza wkraczać na drogę postępowania podatkowego, to należy pamiętać aby wspólnicy uchwałą umocowali co najmniej jednego ze wspólników do reprezentowania spółki w tym postępowaniu. Oczywiście zawsze istnieje możliwość odpowiedniego dostosowania umowy spółki, ewentualnie reprezentowania spółki przez wszystkich wspólników.Author: Wojciech Adamski
Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada doświadczenie z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, administracyjnego i cywilnego. Zajmuje się prawnymi aspektami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń.