Projekt ustawy antylichwiarskiej przyjęty przez rząd

W dniu 30 listopada 2021 roku rząd przyjął przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy antylichwiarskiej. Przepisy mają chronić najsłabszych i potencjalne ofiary lichwiarzy. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości „Niezwykle ważny dla konsumentów jest limit maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych w umowie pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną. Rozwiązanie to sprawi, że koszty te w całym okresie spłaty pożyczki nie mogą być wyższe niż 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki. Natomiast w przypadku kredytu konsumenckiego pozaodsetkowe koszty w całym okresie kredytowym nie mogą przekraczać 45 proc. kwoty zobowiązania.”

Ustawa wprowadza m.in.:

  • ściśle określone limity odsetek i kosztów pozaodsetkowych
  • obowiązek zweryfikowania wysokości dochodów i wydatków oraz oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt
  • do 5 lat kary pozbawienia wolności za udzielenie pożyczki lichwiarskiej
  • nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi

Więcej informacji na stronie MS – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kompleksowa-ustawa-antylichwiarska-przyjeta-przez-rzad?fbclid=IwAR3C_P_o5rFlw6REKKon1GBztyPPVXewwv_XRE7zqoJIc-MgmkIi5z560So Author: Wojciech Luty
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po której ukończeniu zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników. Wspólnik oraz jeden z założycieli Kancelarii. Prywatnie pasjonat kolarstwa szosowego i fotografii.