Artykuł w Rzeczpospolitej z komentarzem wspólników Kancelarii

O wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie wydanym w prowadzonej przez naszą Kancelarię pisze także red. Marek Domagalski na rp.pl. Sprawa dotyczyła pozwu mBank S.A. przeciwko Frankowiczom o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo w całości.

Pełnomocnicy pozwanych mecenasi Wojciech Adamski i Wojciech Luty argumentowali z kolei, że żądanie banku o zwrot kapitału jest przedawnione a roszczenie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w ogóle nie istnieje i nie ma oparcia w przepisach prawa krajowego i unijnego.

SO w osobie sędzia Anna Baran podzielił tę argumentację i powództwo banku oddalił w całości. SO uznał, że zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kapitału jest zasadny, gdyż frankowicze swoje roszczenia zgłosili w 2017 r. przed sądem łódzkim domagając się ustalenia nieważności umowy, co jest ewidentnym sygnałem, że nie chcieli utrzymania umowy frankowej. A zatem od tego momentu rozpoczął bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń Banku. SO uznał też, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie jest znane polskiemu prawu, a regulacje unijne nie tylko chronią konsumenta, ale też mają charakter represyjno-sankcyjny dla banku stosującego abuzywne klauzule.

– Wyrok ma szczególne znaczenie, gdyż coraz częściej banki kreują żądania o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, orzecznictwo w tym zakresie dopiero się kształtuje, a omawiane zagadnienie będzie rozpatrywane przez TSUE już w październiku br . Jest to jedno z pierwszych orzeczeń, jeśli nie pierwsze, w którym sąd uznał za przedawnione roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału – wskazują mecenasi Adamski i Luty.”

Źródło: https://www.rp.pl/konsumenci/art36939621-kolejny-korzystny-wyrok-dla-frankowiczow-chodzi-o-korzystanie-z-kapitalu

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij