Andrzej Luty

Adwokat

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Odbył aplikację sędziowską, po ukończeniu której przez 11 lat pracował jako sędzia sądu rejonowego. W 1997 roku założył Kancelarię Adwokacką i od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata.

Adwokat Andrzej Luty posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentuje Klientów kancelarii w sprawach rodzinnych oraz spadkowych.

Specjalizuje się w sprawach karnych, w których od wielu lat występuje jako obrońca oskarżonych lub pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Zajmuje się ponadto prowadzeniem postępowań odszkodowawczych i dochodzeniem należności.

Reprezentuje Klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi.

Adwokat Andrzej Luty występował w setkach postępowań karnych oraz cywilnych zdobywając nieocenione doświadczenie, które gwarantuje najwyższą jakość świadczonej pomocy prawnej.